logo_grey

Pro-Fil M. Szczerbiński

ul. Krakowska 24
32-851 Jadowniki

NIP: 869-160-39-97

kom.: +48 14 66 34 880
biuro@pro-fil.pl

Konta bankowe

Konto bankowe PL:
Krakowski Bank Spółdzielczy o/Szczurowa
Numer rachunku: 85 85910007 3100 0906 6236 0001

Konto walutowe:
BIC/Swift CODE: KRSPPLPK
Krakowski bank Spółdzielczy o/Szczurowa
IBAN: PL 58 85910007 3100 0906 6236 0002

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:30 – 16:30

Marek Szczerbiński

Właściciel

kom.: +48 509 898 066
biuro@pro-fil.pl

Aleksandra​

Sekretariat

kom.: +48 14 66 34 880
profil@pro-fil.pl

flagapl

Marcin

Produkcja

tel: +48 508 117 692
produkcja@pro-fil.pl

flagapl

Małgorzata

Dział sprzedaży

kom.: +48 501 218 180
devis@pro-fil.pl

Flaga_francja

Anna

Dział sprzedaży

kom.: +48 798 878 766
anna@pro-fil.pl

uk

Dariusz

Dział sprzedaży

kom.: +48 691 348 383
sale@pro-fil.pl

flagade
uk
flagapl

    W związku z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach przygotowania oferty i realizacji umowy informujemy, że: Administratorem to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest: PRO-FIL Marek Szczerbiński, 32-851 Jadowniki, ul. Krakowska 24. Celem przetwarzania Pani/Pana danych będzie przygotowanie oferty, ewentualne negocjacje oraz realizacja umowy sprzedaży i wystawienie faktury VAT. Przetwarzanie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.6.ust.1 punkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi pięć lat. W tym czasie ma Pani/Pan prawo do: uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, oraz dostępu do nich. *żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia w przypadku gdy nie są one kompletne. *żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych. *otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Pani/Pan Administratorowi, oraz żądać aby dane te zostały przekazane przez obecnego Administratora innemu Administratorowi.

     

    Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z celem podanym powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Informujemy również, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji zamówienia